Veldgerst

Hordeum secalinum

Habitat: 

Veldgerst is soort van oude, ongescheurde, niet te zwaar bemeste kamgraslanden. Ze staat bijna uitsluitend op kleibodems, in hoofdzaak op zeeklei, maar eveneens op rivierklei. Veldgerst staat vooral op vochtige standplaatsen maar mijdt ook natte, brakke standplaatsen niet.