Behaarde boterbloem

Ranunculus sardous

Habitat: 

Behaarde boterbloem is een soort van vochtige, zeer voedselrijke graslanden en akkers. Ze is, in vergelijking met scherpe, kruipende en knolboterbloem, veel meer een pionierssoort. Dat heeft ze te danken aan de enorme zaadvoorraad in de bodem, die ze stelselmatig opbouwt. De soort profiteert hierdoor van het scheuren van grasland en weet ook in akkers te overleven. Het meest wordt behaarde boterbloem aangetroffen in weiland en vochtige, wat ouderwetse akkers. In gemaaid grasland is de soort zeldzaam en vaak beperkt tot plaatsen waar graafwerken of verstoring opgetreden zijn. Ze groeit ook op brakke bodems.