Grijs kronkelsteeltje

Campylopus introflexus

Grijs kronkelsteeltje ( Campylopus introflexus ) is een mos dat pas sinds de jaren 60 in onze regio te vinden is. Het is uitgegroeid tot een probleemsoort op stuifzanden en kustduinen. Onderzoek heeft aangetoond dat een invasie van Grijs kronkelsteeltje kan leiden tot achteruitgang van soortenrijke korstmossenvegetaties.