BWK: Binnenlands vegetatiearm stuifduin (dm)

BWK-codes: dm

Vegetatieloze tot vegetatiearme stuifduinen ontstaan op arme, droge zandbodems zonder bodemprofilering als gevolg van één of andere verstoring (overbegrazing, overbetreding, brand, ...). Open, van nature stuivende landduinen zijn heel zeldzaam geworden. De meeste landduinen zitten in een min of meer gefixeerd stadium of zijn te klein voor spontane natuurlijke verstuivingprocessen. Zowel onbegroeide, stuivende landduinen als meer gestabiliseerde duinen die toch vrij open blijven door begrazing, recreatie, militaire activiteiten, … zijn als dm gekarteerd.