Knollathyrus

Lathyrus linifolius

Habitat: 

Knollathyrus is een soort van heischrale graslanden, struisgras- graslanden, bosranden en kapvlakten op zure tot neutrale, schralere en vrij droge bodems. Op uitgesproken arme zandgronden komt de soort evenwel niet voor. Intensieve landbouw wordt niet verdragen.