Vogelmuur

Stellaria media subsp. media

Habitat: 

De Belgische flora (LAMBINON et al. 2004) onderscheidt twee ondersoorten. Vooreerst is er subsp. media (vogelmuur), de alomtegenwoordige en zeer vormenrijke cultuurvolger die vrijwel het hele jaar door bloeit. Daarnaast is er de in het algemeen wat forsere, in standplaats veel meer kieskeurige en zeldzamere subsp. neglecta (heggenvogelmuur). Vogelmuur is een sterk stikstofminnende soort, die voornamelijk gebonden is aan akkers en tuinen, aan van nature voedselrijke bossen en aan geruderaliseerde plekken, zoals ruderaal bos, nieuw ingezaaid overbemest grasland, mesthopen en vergraven voedselrijke grond. Vogelmuur gedijt vooral op vochthoudende tot natte bodems met een zuurgraad die varieert van matig zuur tot tamelijk alkalisch.