Slanke zegge

Carex strigosa

Habitat: 

Slanke zegge vindt men vrijwel uitsluitend in essenbronbossen. De soort groeit in en langs bronbeekjes en kwelplekken met kalkhoudend water, bij voorkeur op neutrale tot kalkhoudende bodem. In Vlaanderen komt ze nagenoeg alleen voor in de Leemstreek, waar ze zowel in schaduwrijk als in wat lichtrijker loofbos groeit. Nog het meest vindt men ze in hellingbos bij bronbeekjes van het stortbrontype. De bodems waarin de plant wortelt, zijn van nature aan de voedselrijke kant: zo staat ze meer dan eens op aangeslibd materiaal. Op dergelijke plekken groeit ze vaak wat forser uit. Elders, zoals in de Vlaamse Ardennen, gedijt ze op de bodem van recent gegraven drainagegreppels, aan de rand van recent gegraven poelen of op vochtige bospaden. Vooral op sterk door de mens beïnvloede standplaatsen verdwijnt ze meestal na enkele jaren als een gevolg van te sterk toegenomen schaduw of door concurrentie van meer robuuste soorten. Vrijwel nergens vormt deze zegge, die een sterke binding heeft met oud bos, grote populaties.