Tengere rus

Juncus tenuis

Habitat: 

Tengere rus heeft in Vlaanderen gedurende lange tijd een vrij enge ecologische niche ingenomen: iets zuurdere, vochtige zandgronden op niet al te beschaduwde locaties. Sinds kort wordt tengere rus ook regelmatig aangetroffen in het stedelijke gebied, waar de soort groeit op iets vochtige, vaak zelfs sterk betreden standplaatsen: tussen sintels op spoorwegterreinen, tussen kasseien op parkings, enzovoort. Hoewel ze, vooral in de Kempen, dikwijls bijzonder talrijk voorkomt, lijkt ze niet echt inheemse soorten te hebben verdrongen.