Liggende vetmuur

Sagina procumbens

Habitat: 

Liggende vetmuur is een soort van pioniersituaties, of minstens van omstandigheden waar andere plantensoorten moeilijk kunnen gedijen. Haar kruipende habitus zorgt ervoor dat ze in bebouwde gebieden algemeen voorkomt tussen kasseien of tussen tegels van bijvoorbeeld voetpaden. In meer een natuurlijke omgeving komen we liggende vetmuur tegen op open plekken in graslanden, langs grachtkanten, op of langs paden enz.