Elzenzegge

Carex elongata

Habitat: 

Elzenzegge groeit langs beschaduwde slootkanten, in moeras- sige weiden en heiden, maar vooral in elzenbroek en andere min of meer open plekken in natte bossen.