Cyperzegge

Carex bohemica

Habitat: 

Cyperzegge komt voor op natte plaatsen, die in de zomer kunnen droogvallen, zoals opdrogende, matig voedselrijke vijvers en moerassen. De aanwezigheid van cyperzegge is onbestendig. De plant kan plots massaal aanwezig zijn, om vervolgens na korte tijd opnieuw voor een onbekend aantal jaren te verdwijnen.