Blauw glidkruid

Scutellaria galericulata

Habitat: 

Blauw glidkruid is een soort van moerasvegetaties: moerasbos, verlandingsvegetaties, ruigten en in mindere mate natte graslanden. Daarnaast groeit ze ook net boven de waterlijn in antropogene milieus, zoals kaaimuren of breuksteenbestortingen van rivieren en kanalen. De waterkwaliteit is niet erg belangrijk, en de bodemtextuur evenmin, maar brak water wordt gemeden.