Blaartrekkende boterbloem

Ranunculus sceleratus

Beschrijving: 

De Blaartrekkende boterbloem is een forse boterbloemensoort (tot 75 cm groot), met kleine gele bloemen. Aan alle uiteinden vind je alleenstaande bloemen. Dit zijn, in vergelijking met andere boterbloemen, kleine bloemen van ca. 1 cm doorsnede. Typisch is de bloembodem die al snel uitgroeit tot een zuil waarop de vruchtbeginsels staan en lijkt op een knots.

De bladeren staan verspreid aan de stengel en zijn handnervig. De nerven ontspringen aan de bladsteel. Door de diepe insnijdingen zijn er meerdere lobben. Elke bladlob heeft weer een aantal lobben.

De Blaartrekkende boterbloem is de meest giftige van de boterbloemen. Het sap veroorzaakt ontstekingen op de huid, zoals dat ook met sap van de Gewone berenklauw kan gebeuren. Vandaar de naam 'blaartrekkend'.

Verwarring mogelijk met:

Als Blaartrekkende boterbloem in bloei staat, verschilt die met andere boterbloemen door de kleine bloemen met typische knotsvormige vruchtbodem. Egelboterbloem staat ook op natte plekken en heeft ook relatief kleine gele bloemen. Egelboterbloem heeft echter lancetvormige bladeren. 

Indien er enkel bladeren aanwezig zijn, kan je de Blaartrekkende boterbloem eventueel verwarren met Kruipende boterbloem en Scherpe Boterbloem. Deze laatste hebben ingesneden bladeren die scherp getand zijn, terwijl deze van Blaartrekkende boterbloem gelobd zijn.

Beheer: 

Als je zilverschoongrasland (rbbzil) beheert, duidt de aanwezigheid van Blaartrekkende boterbloem op een goede toestand. Het is ook een soort van voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie (3150) waar Blaartrekkende boterbloem voorkomt in de open, modderige gronden in de oeverzone.

Habitat: 

Blaartrekkende boterbloem is een soort van voedselrijke en in meerdere of mindere mate kalkrijke, organische bodems die in contact staan met hard, neutraal tot licht basisch, ionen- en voedselrijk water. De soort is typisch voor open, modderige gronden in de, vaak begraasde, oeverzone van allerlei sloten en plassen. Ze groeit vaak op tijdelijk overstroomde standplaatsen en kan ook onder water groeien. Meestal staat ze echter net boven de waterlijn, met de voeten in een waterverzadigde bodem.