Blaartrekkende boterbloem

Ranunculus sceleratus

Habitat: 

Blaartrekkende boterbloem is een soort van voedselrijke en in meerdere of mindere mate kalkrijke, organische bodems die in contact staan met hard, neutraal tot licht basisch, ionen- en voedselrijk water. De soort is typisch voor open, modderige gronden in de, vaak begraasde, oeverzone van allerlei sloten en plassen. Ze groeit vaak op tijdelijk overstroomde standplaatsen en kan ook onder water groeien. Meestal staat ze echter net boven de waterlijn, met de voeten in een waterverzadigde bodem.