Klein vlooienkruid

Pulicaria vulgaris

Habitat: 

Klein vlooienkruid is een pioniersplant van natte, stikstofrijke, humeuze gronden. Vaak staan die gronden in de winter onder water en vallen ze droog in de zomer. De plant is een eenjarige (na)zomerbloeier, die groeit op nat slib, aan wegranden en aan de oevers van vijvers, poelen en moerassen. Af en toe kan men klein vlooienkruid aantreffen in varkensweiden op lemige of kleiïge bodems. De door de varkens gecreëerde natte, voedselrijke, open plekken in de begroeiing vormen voor de plant een ideaal milieu.