Wilde cichorei

Cichorium intybus

Habitat: 

Wilde cichorei is een soort van grazige vegetaties op vochtige, matig voedselrijke bodems. De soort staat in Vlaanderen vooral in wegbermen. Op voedselarme, zure zandbodems ontbreekt ze.