Muurpeper

Sedum acre

Habitat: 

Muurpeper is een pionier van droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke bodems. De soort is enigszins bestand tegen brakke milieuomstandigheden. In de Duinen staat ze vooral in mosduinvegetaties samen met duinsterretje, zanddoddengras, kleverige reigersbek en zandzegge. Buiten de Duinen is ze te vinden op opgespoten terreinen, begraafplaatsen, muurtjes, grindbanken langs de Grensmaas, enz. Platte daken met een deklaag van grind of keien worden na enige tijd spontaan door muurpeper gekoloniseerd. De soort wordt geregeld in tuinen gekweekt. In stedelijke milieus worden dan ook frequent verwilderde exemplaren gevonden.