Grote kaardebol

Dipsacus fullonum

Beschrijving: 

Op het eerste zicht lijken kaardenbollen op distels, maar ze zijn er niet mee verwant. De grote kaardenbol kan bijna 2 meter hoog worden en heeft bloemhoofdjes die van binnen naar buiten in twee ringen in bloei komen. Ze worden druk bezocht door allerlei insecten. Na de zaadzetting sterft de plant af, om ook in de winter nog een mooie aanvulling op de border te geven. Op dat moment kunnen ze worden bezocht door Putters, vinken gespecialiseerd in distel- en kaardenbolzaad. Vooral als je er een klein veldje van hebt is bezoek van deze kleurrijke vogels bijna gegarandeerd.

Beheer: 

Kaardenbollen kan je makkelijk zaaien, en sommige tuinliefhebbers hebben ze liever niet omdat ze teveel kunnen uitzaaien. Toch zijn ze relatief makkelijk onder controle te houden door de rozetten van het eerste jaar te verwijderen. Er is weinig reden om ze geen plaats te geven in een wat grotere wilde tuin.

Habitat: 

Grote kaardenbol is een soort van zowel pioniersvegetaties als ruigten. Ze groeit vooral op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, basische bodems. Om te kiemen heeft de soort open plekken in de vegetatie nodig. Vaak is ze te vinden op rivieren kanaaldijken, in verstoorde wegbermen, op braakterreinen, in verstoorde graslanden enz.