Witte honingklaver

Melilotus alba

Habitat: 

Witte honingklaver is een hoge, tweejarige soort, die snel verstoorde plaatsen kan koloniseren, maar die nadien even snel weer kan verdwijnen. Ze komt voor op ruderale terreinen met vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems, zoals braakliggende gronden, industrie-, haven- en spoorwegterreinen, wegen kanaalbermen, tussen plaveisel en op verharde terreinen, langs vijverkanten en op opgespoten slib.