Knikkende distel

Carduus nutans

Habitat: 

Knikkende distel is een soort van open, lichtrijke ruigten op kalkrijke, droge bodems. De bodem is matig stikstofrijk tot stikstofrijk. In Vlaanderen wordt ze vooral gevonden op ruige, verstoorde maar open plaatsen in de kustduinen, op kanaal- en rivierdijken en op polderdijken. Ook in industriezones in havengebieden duikt ze hier en daar op op terreinen die opgespoten zijn met kalkrijk zand.