Groendaken

Natuur op je dak

Definitie: 

Groendaken zijn zo oud als de mens. In Scandinavische landen worden al eeuwenlang op veel daken graszoden gelegd, die de huizen beschermen tegen de koude. Soms komt een spontane vegetatie tot ontwikkeling op kiezeldaken of eternietplaten. Ook in Vlaanderen zijn voorbeelden te vinden van dergelijke primitieve groendaken. Aangelegde groendaken bestaan meestal uit vegetaties van vetplantjes en kruiden. Soms komen ook grassen en zelfs bomen en struiken kunnen voorkomen. Die groendaken in hun huidige vorm zijn nog niet zo bekend in Vlaanderen, terwijl ze heel wat nuttige functies hebben. Ze zorgen ondermeer voor bescherming van de dakdichting, isolatie van het dak, absorptie van geluidshinder, vertraagde afvoer van regenwater en het filteren van vervuilende stoffen uit het neerslagwater. Groendaken worden meestal op een plat dak aangelegd, maar kunnen mits enkele aanpassingen ook op hellende daken worden gelegd.