Goudgele honingklaver

Melilotus altissima

Habitat: 

Goudgele honingklaver is een soort van natte tot vochtige, voedselrijke milieus op open zavelachtige tot kleiige bodem. Ze groeit in bermen van waterlopen, op boswegen, in graslanden, en op ruderale plekken, zoals haven-, industrie- en spoorwegterreinen en op braakliggende gronden.