Wit vetkruid

Sedum album

Habitat: 

Wit vetkruid is een pionier van zonnige, droge standplaatsen. Van nature groeit de soort vooral op stenige substraten. Echt wild is ze vermoedelijk alleen langs de Grensmaas, waar ze op de stenen beschoeiingen van de rivieroevers groeit. Ook langs andere rivieren wordt ze af en toe op gelijkaardige plaatsen gevonden. Daarnaast groeit wit vetkruid frequent in ruderale mosduinvegetaties aan de kust in de omgeving van bebouwing (villawijken). In de rest van Vlaanderen wordt de soort hier en daar gevonden op de kruinen van muren, op spoorwegterreinen en op kerkhoven (waar ze verwildert uit aanplantingen).