Citroengele honingklaver

Melilotus officinalis

Habitat: 

Citroengele honingklaver is een tweejarige of doorlevende hoge plant van ruderale milieus op min of meer open, droge tot vochtige, zandige tot kleiige bodems. De soort komt voor in eerder ruige vegetaties, in wegbermen en op dijken, langs spoorwegen en kanalen, op industrie- en haventerreinen, op kapvlakten, op braakliggende terreinen, op parkings en tussen plaveisel. Ze gedijt op matig voedselrijke, eerder kalkhoudende bodems.