Bosvergeet-mij-nietje

Myosotis sylvatica

Habitat: 

Bosvergeet-mij-nietje groeit in Vlaanderen van nature in (lichte) loofbossen, vaak hellingbossen, op lemige tot krijtachtige, matig vochtige, neutrale tot licht kalkrijke bodems. Het is een halfschaduwplant van bosbodems met een rijke, goed verteerbare humuslaag. Ook in bosranden, langs bospaden en met bomen begroeide beekoevers of op kapvlakten kan men deze lentebloeier waarnemen. Bosvergeet-mij-nietje is al van oudsher een sierplant, waarvan de populariteit gaandeweg is toegenomen. Dat verklaart waarom de soort geregeld zowel in oude als recente parken en tuinen wordt waargenomen. De soort verwildert gemakkelijk (bv. vanuit tuinafval), zodat ze in allerlei milieus kan opduiken: spoorwegbermen, wegbermen, puinstorten, geruderaliseerde bossen enz. Vaak zijn dergelijke groeiplaatsen zeer onbestendig.