Ijzerhard

Verbena officinalis

Habitat: 

IJzerhard groeit op min of meer vochtige, lichtrijke plaatsen op stikstofrijke en bij voorkeur kalkhoudende en eerder gecompacteerde bodems. De soort groeit in wegbermen, op braakliggende terreinen en op ruderale plaatsen, en is tamelijk goed bestand tegen betreding.