Blauwe druifjes

Muscari botryoides

Habitat: 

Blauwe druifjes is een eerder lichtminnend bolgewas dat binnen het natuurlijke verspreidingsgebied vooral voorkomt in matig droge tot matig vochtige graslanden, droge kalkgraslanden en open bossen op lemig zand, zandleem en lichte leem, en ook op stenige bodems. Daarnaast groeit de soort veel op braakland, akkers en wijngaarden. Wat de zuurgraad van de bo-dem aangaat, schijnt ze vooral echt zure bodems te mijden. Al minstens sinds de tweede helft van de zestiende eeuw wordt ze in parken en tuinen als sierplant gekweekt. Van daaruit kan ze verwilderen via tuinafval of stinsenpopulaties opbouwen.