Gele kamille

Anthemis tinctoria

Habitat: 

Gele kamille komt in Vlaanderen vooral voor op droge, snel opwarmende, stenige terreinen, zoals spoorwegterreinen en mijnsteenbergen. Verder wordt de soort gevonden op braakliggende terreinen en in omgewoelde wegbermen.