Klein streepzaad

Crepis capillaris

Habitat: 

Klein streepzaad is een soort van kortgrazige, gesloten vege- taties. Ze groeit zowel op voedselarme, basische bodems als op zeer voedselrijke bodems. Het vochtgehalte van de bodem varieert van droog tot vochtig.