Moerasooievaarsbek

Geranium palustre

Habitat: 

Moerasooievaarsbek is een lichtminnende soort die bij voorkeur groeit in natte, al dan niet verruigde graslanden (hooilanden), rietlanden en wat opener moerasbos. Ze houdt van eerder voedselrijke, neutrale tot kalkrijke bodems en verdraagt zelfs vrij langdurige overstromingen goed. Dit laatste verklaart waarom men de plant kan aantreffen in oeverzones langs stromend en stilstaand water.