Kenmerken

Definitie: 

Kenmerken zijn waarneembare en dus meetbare eigenschappen van een natuurstreefbeeld, biotoop of ecosysteem. Voorbeelden zijn hoeveelheid dood hout, aan- of afwezigheid van bepaalde soorten of de hoeveelheid strooisel.