Grondwaterspiegel

Waterniveau in de bodem

Definitie: 

De grondwaterspiegel, grondwatertafel of grondwaterstand is de waterstand gemeten in een peilbuis. Het is de grens tussen de grondwaterzone en de capillaire zone