Europese natuurdoelen of IHD

Instandhoudingsdoelstelllingen

Definitie: 

De Europese natuurdoelen zijn de doelstellingen om de habitats en soorten van het Natura 2000 netwerk in goede staat te krijgen. Vroeger werden deze de InstandHoudingsDoelstellingen genoemd of afkort de IHD. Er zijn Europese natuurdoelen afgesproken op Vlaams niveau. Deze werden vroeger de Gewestelijke InstandHoudingsDoelstellingen genoemd of afgekort G-IHD.  Er zijn ook Europese doelen per speciale beschermingszone (SBZ) afgesproken. Deze werden vroeger de SpecifiekeInstandhoudingsDoelstellingen genoemd afgekort S-IHD. Deze specieke doelstellingen kan je terugvinden in de managementplannen op de website van Natura 2000.