Hoogdunning

Het beste in een bos naar boven brengen

Definitie: 

Hoogdunning of veredelingsdunning zorgt ervoor dat de kwalitatief beste bomen in het bos geholpen worden in hun groei. Dikke waardevolle bomen worden bevoordeeld door andere dikke (overheersende of heersende) bomen ernaast te kappen. Hierdoor ontstaan gaten in het kronendak waardoor de overblijvende bomen sneller zullen aandikken.