Schalmen

Te kappen bomen markeren

Definitie: 

Schalmen is het markeren van bomen die moeten geveld worden door een stuk schors weg te slaan met een schalmbijl en daarna een merkteken aan te brengen. Daarom is hameren een synoniem voor schalmen. Beide termen worden vooral in Vlaanderen gebruikt, terwijl Nederlandse bosbeheerders over blessen spreken.