Vermiljoenkever

Cucujus cinnaberinus

Beschrijving: 

De vermiljoenkever is zoals de naam het al zegt, zeer opvallend gekleurd maar heeft toch een zeer verborgen levenswijze. Zowel de larven als de volwassen kevers brengen het grootste deel van hun leven door onder de schors van dode bomen.  

Deze soort leeft in vochtige bossen, houtwallen en lanen met bomen en dikke takken die recent zijn doodgegaan. Ook losse boomstammen kunnen gekoloniseerd worden. De larve van de kever leeft twee jaar achter de schors van vers dode bomen of takken en ook de volwassen kever leeft het grootste deel van zijn leven achter schors. In Nederland is populier de absolute favoriete boom voor de soort, maar ook de meeste andere loofbomen en zelfs enkele naaldboomsoorten worden bewoond.  Het is een pioniersoort die zeer goed kan vliegen. Gaat een boom of een tak in een gebied dood, dan kan het vrouwtje daar in de periode maart-juni haar eitjes in leggen waarna de betreffende locatie vervolgens enkele jaren als leefgebied fungeert.

Beheer: 

Bij het aantonen van de vermiljoenkever in een bepaald gebied, moet er in het hele bos en ook bij solitaire bomen rekening met de soort worden gehouden.  Dikke afgestorven takken en bomen die recent zijn doodgegaan, moeten strikt worden beschermd. Bij werkzaamheden in het bos en bij het verwijderen van ‘gevaarlijke bomen en takken’ dienen daarom goede plannen te worden gemaakt. De aanwezigheid van de vermiljoenkever betekent ook dat het areaal vochtig bos én het dood hout volume in het bewoonde gebied aandachtspunten zijn.