Domeinbos

Bos beheerd door het Vlaams Gewest

Definitie: 

Een domeinbos is een bos dat wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos, dat deel uitmaakt van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Bij het beheer worden de criteria duurzaam bosbeheer gevolgd. Via die criteria tracht men de verschillende functies van het bos met elkaar te verzoenen.