Bufferzone

Beschermende strook

Definitie: 

Een strook land om bepaalde negatieve effecten tegen te gaan, zoals de inspoeling van biociden of meststoffen, geluidsoverlast of andere vervuiling.