Biociden

Bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw

Definitie: 

Biociden zijn chemische bestrijdingsmiddelen die niet voor gebruik in de landbouw bestemd zijn (dan spreekt men van pesticiden), maar eerder in het huishouden of tuin zoals houtbeschermingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen.