langpootmug

Tipula

Beschrijving: 

Langpootmuggen zijn insecten met lange fragiele poten. Ze leggen hun eieren in vochtige bodems. De larven worden emelten genoemd en leven van de wortelhals en jonge blaadjes. Ze richten op die manier soms schade aan landbouwgewassen of graslanden. Daar tegenover staat dat emelten belangrijk voedsel zijn voor weidevogels zoals de Grutto. De volwassen muggen (die niet steken overigens) zijn voedsel voor insecteneters zoals vleermuizen.

Gerelateerd onderwerp