Regenworm

Lumbricus terrestris

De Regenworm is een van de belangrijkste diersoorten. Doordat hij verticale gangen graaft waar hij dode bladeren intrekt, wordt plantaardig materiaal gemengd met de bodem. Vervolgens eet hij de halfverteerde bladeren op samen met wat grond waardoor voedingsstoffen vrijkomen voor planten. Zolang de bodem niet te zuur is, zijn regenwormen de belangrijkste bodemwoelers. Per hectare kan de hoeveelheid wormen oplopen tot duizenden kilo's en worden er jaarlijks ook tientallen tonnen bodem omgewoeld. Door die grote aantallen zijn regenwormen het belangrijkste voedsel van heel wat dieren zoals merels, dassen, grutto's enz.