Merel

Turdus merula

Beschrijving: 

De Merel komt in bijna alle tuinen en bossen voor. De vrouwtjes zijn bruin en de mannetjes zwart. Ze zijn in bijna elke tuin te vinden. Ze zoeken hun voedsel op de grond tussen de bladeren of gras: regenwormen en andere insecten.

Beheer: 

De Merel leeft voornamelijk van regenwormen. Ze hebben daarvoor een vochtige bodem nodig, anders zitten de wormen te diep. Merels broeden het liefst in dicht struikgewas, brede hagen enzovoort. Van nature hebben ze weinig last van predatie door kraaiachtigen, maar door te smalle hagen of een tekort aan (stekelige) struiken kan het verlies van eieren en kuikens oplopen. Er wordt dan snel een tweede broedsel gestart.