Bruine rat

Rattus norvegicus

Beschrijving: 

De bruine rat is van oorsprong een exoot die in de 18de eeuw vanuit Azië naar Europa is gebracht door de scheepvaart. De bruine rat duikt en zwemt regelmatig en wordt vaak geassocieerd met water. Een andere naam voor de bruine rat is rioolrat. De aanwezigheid van bruine ratten hangt vaak samen met mensen (en hun afval). Eigenlijk zijn bruine ratten fascinerende, sociale en redelijk slimme dieren. Ze worden dan ook als huisdier gehouden. Tamme ratten en laboratoriumratten stammen van bruine ratten af.

Beheer: 

Ratten bestrijden gebeurt grotendeels met giftig lokaas zoals Difenacium, Warfarine en Bromadiolone. Door het soms veelvuldig gebruik van deze stoffen, begint er bij verschillende rattenpopulaties resistantie op te treden tegen een of meerdere van deze producten. Er moet dan ook omzichtig omgesprongen worden met gif. Immers, naast het aangepast gebruik van rodenticiden om resistentie tegen te gaan resten er ons niet zoveel extra mogelijkheden.

De basis van een goede rattenbestrijding is echter preventie. Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat ratten ontmoedigd worden om zich ergens te vestigen.Het komt er op neer dat er geen voedsel en schuilplaatsen vrij aanwezig mogen zijn die ratten het leven aangenaam maken. Daarnaast kunnen ratten geweerd worden uit gebouwen door verschillende bouwtechnische maatregelen en kan op plaatsen waar het aangewezen is gebruik gemaakt worden van vallen.

Een eerder theoretische optie om resistentie te onderdrukken is het behoud van gifgevoelige populaties van waaruit dan dieren kunnen migreren en zo de resistentiedruk op andere locaties kunnen verminderen. ( Baert K, Stuyck J, Breyne P, Jansen I & Pieters S (2012). Bestrijding van de bruine rat in Vlaanderen – resistentie tegen rodenticiden. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. )