Bruine rat

Rattus norvegicus

Beschrijving: 

De bruine rat is van oorsprong een exoot die in de 18de eeuw vanuit Azië naar Europa is gebracht door de scheepvaart. De bruine rat duikt en zwemt regelmatig en wordt vaak geassocieerd met water. Een andere naam voor de bruine rat is rioolrat. De aanwezigheid van bruine ratten hangt vaak samen met mensen (en hun afval). Tamme ratten en laboratoriumratten stammen van bruine ratten af.