DNA

Erfelijk materiaal

Definitie: 

Het DNA (Desoxy-riboNucleïne-Acid) is de drager van het erfelijk materiaal dat wordt doorgegeven aan nakomelingen. Het DNA is opgedeeld in chromosomen en omvat alle genen (bij de mens zo’n 30.000) waarvan er verschillende varianten (allelen) bestaan die grotendeels bepalen hoe we er uit zien.