Bemestingsnorm

Hoeveel mest mag worden toegediend?

Definitie: 

Een bemestingsnorm bepaalt de maximale hoeveelheden stikstof en fosfor die op een landbouwperceel mogen worden toegediend. De waarden zijn afhankelijk van het type mest (dierlijke mest, kunstmest en andere), het geteelde gewas en van het gebied waarin het perceel ligt.