Nitraatrichtlijn

Vermijden van grondwatervervuiling door landbouw

Definitie: 

De Europese nitraatrichtlijn wil in de lidstaten van de EU de waterverontreiniging door nitraten afkomstig van de landbouw verminderen en voorkomen. Lidstaten zijn verplicht de richtlijn in wetgeving te gieten, kwetsbare zones aan te wijzen, een actieprogramma en een code van goede landbouwpraktijken op te stellen, controles uit te voeren en verslag uit te brengen over de stand van zaken bij de Europese Commissie.