Bekalken

Definitie: 

Bekalken is het aanbrengen van kalk wanneer de toenemende bodemverzuring een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Die verzuring is meestal een combinatie van natuurlijke verzuring en menselijke verzurende neerslag.