Natuurlijke verzuring

Bodems verzuren van nature

Definitie: 

Bos- en heidebodems zijn onderhevig aan natuurlijke verzurende processen. Deze impact is momenteel kleiner dan de verzuring door menselijke oorzaken. De natuurlijke oorzaken zijn een licht zure neerslag door de opname van koolstofdioxide, het uitspoelen of weghalen van bepaalde stoffen uit de bodem (kationen genaamd: vb kalium, calcium, magnesium), het verzurende effect van het trage afbraakproces van dikke strooiselpakketten en het effect van stikstoffixerende bacteriën.