Hondsroos

Rosa canina

Hondsroos sensu strictu behoort tot de hondsrozengroep, is een complex van niet of weinig beklierde rozen. Op basis van beharing (ontbrekend tot viltig), de grootte van de stijlopening en stand van de kelkbladen (teruggeslagen, afstaand of opgericht) wordt echter een groot aantal taxa onderscheiden. De hier gehanteerde indeling stemt niet goed overeen met de sleutel in de Belgische Flora (LAMBINON et al. 1998). De sleutel in HENKER 2000 wint meer en meer internationale erkenning en wordt ook hier gebruikt om de hondsrozengroep op te splitsen. De verspreidingskaart weerspiegelt de hele hondsrozengroep (exclusief heggenroos), maar kan ook fungeren voor de bespreking van hondsroos sensu strictu, die veruit het algemeenste taxon is van de groep en die hierna apart wordt besproken. Hondsroos sensu strictu (hierna ‘hondsroos’) komt voor in struwelen, heggen, houtwallen en zomen van bossen. De soort kan op zowat elk bodemtype aangetroffen worden, hoewel de meest zure zandbodems gemeden worden. De verschillende taxa binnen de groep kunnen wel nuances in habitatvoorkeur vertonen.