Soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen

In dit document wordt een overzicht gegeven van de betrokken soorten, hun status, de bedreigingen en de mogelijke doelstellingen voor het bereiken/behouden van hun respectievelijke staat van instandhouding. Daarna wordt een prioritering gemaakt van die acties die op korte termijn nodig zijn om het herstel van de vleermuizenpopulaties in Vlaanderen te verzekeren.
Voorliggend SBP bevat daarom niet alle mogelijke acties die voor het bereiken/behouden van een goede staat van instandhouding nodig zijn. Het SBP heeft namelijk een beperkte looptijd van 5 jaar en sommige acties zijn pas zinvol als andere acties reeds op het terrein zijn uitgevoerd. Daarom voorziet het soortenbesluit de mogelijkheid een soortenbeschermingsprogramma, na evaluatie en eventuele bijsturing, te verlengen.