Akkervogels

Vogels gebonden aan open agrarisch gebied

Definitie: 

Akkervogels zijn karakteristieke soorten van het landbouwgebied waarvan het grootste deel van de populatie tijdens de broedperiode afhankelijk is van akkers en/of akkerranden omwille van nestgelegenheid en/of voedselgebied.